Święta

Poniedziałek, III Tydzień Wielkiego Postu
Rok C, I
Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

Pielgrzymka do Gietrzwałdu

Kościół Parafialny

Prośba o modlitwę

Twoje światło w Fatimie

Dzisiaj jest

poniedziałek,
25 marca 2019

(84. dzień roku)

Licznik

Liczba wyświetleń:
835648

Zegar

Kancelaria czynna:    

- codziennie rano w dni powszednie ( poniedziałek - sobota ).             

- wieczorem ( środa i piątek ).   

Sprawy małżeńskie -  śrdody po Mszy św. wieczornej.

W niedziele i święta obowiązkowe kancelaria nieczynna.

Do chorych o każdej porze.

Wykaz dokumentów niezbędnych do udzielania sakramentów


SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO:

- akt urodzenia dziecka (odpis).

- wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców (gdy ślub był poza parafią).

- dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska, adresy).

- zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu  wiary (świadectwo, że dana osoba jest wierząca i można być ojcem lub matką chrzestną dziecka).

- gdy rodzice chcą ochrzcić dziecko w innej parafii, konieczna jest zgoda proboszcza na chrzest poza parafią.


PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA

-metryka chrztu dziecka (gdy chrzest był poza parafią).


SAKRAMENT BIERZMOWANIA

- metryka chrztu.

- zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji (dla osób spoza parafii).

- w przypadku osób starszych świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej i metryka chrztu (dla osób spoza parafii).


SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

- aktualne, tj. z datą do trzech miesięcy wstecz, metryki chrztu z adnotacją o  bierzmowaniu (dla osoby spoza parafii).

- dowody osobiste.

- ostatnie świadectwo katechizacji.

- zaświadczenie o uczestnictwie w katechizacji przedmałżeńskiej.

- zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (w przypadku ślubu konkordatowego) lub akt ślubu z USC (gdy zawarto wcześniej kontrakt cywilny).


POGRZEB KATOLICKI:

- akt zgonu (karta do celów cmentarnych, wydawana przez USC miejsca zgonu).

- zaświadczenie od kapłana o udzieleniu sakramentu chorych i Komunii św. (jeżeli zgon nastąpił poza parafią) lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala).

- przy pochówku zmarłego spoza parafii, konieczna jest zgoda tamtejszego proboszcza na pogrzeb w tej parafii.